رضا رحمانی

  • «صمتِ بی‌سمت»

    «صمتِ بی‌سمت»

    تا زمانی که سمتِ صمت به ناکجاآباد باشد و مسیر راه بزرگترین وزارتخانه بازارساز و بازاردار کشور روشن نباشد، نه قیمتی کنترل می‌شود و نه کسی خود را ملزم می‌بیند که به دستورالعمل و چارچوبی پایبند باشد.