رضایتمندی سکونتی

ملاک‌های رضایت شهروندان از محل سکونتشان چیست؟

یک کارشناس شهری گفت: مسکن، امنیت، دسترسی به حمل و نقل آسان، دسترسی به تسهیلات و خدمات و کاربری اراضی ملاک های رضایت شهروندان از محل سکونتشان است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار