روند آموزش تاریخ

در سرای اهل قلم صورت می گیرد:

بررسی روند آموزش تاریخ در دانشگاه ها

سرای اهل قلم چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه میزبان نشست «روند آموزش تاریخ در دانشگاه ها؛ مسائل و چالش» از سلسله نشست های بررسی برخی از شاخه های علوم انسانی بعد از انقلاب خواهد بود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار