رییس سازمان اورژانس کشور ابقا شد

با حکم وزیر بهداشت؛

رییس سازمان اورژانس کشور ابقا شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر پیر حسین کولیوند را در جایگاه رییس سازمان اورژانس کشور ابقا کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار