رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران

نهضت فرهنگی حفاظت از بناهای تاریخی شهر تهران آغاز شد

رییس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در ساختمان تاریخی گیو از آغاز نهضت فرهنگی حفظ بناهای تاریخی شهر تهران خبر داد.

شهرداری به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین محله هرندی را به دوش کشد

رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بحث ساماندهی محله هرندی شهرداری حتی بیشتر از ماموریت خود هم جلو رفته است، گفت: باید سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط نیز وارد میدان شوند .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار