سابقات جهانی گروه های کر سوچی

تبریک مدیرکل دفتر موسیقی به سرپرست گروه آوازی تهران

مدیرکل دفتر موسیقی در پیامی کسب سه مدال نقره را در مسابقات جهانی گروه های کر سوچی به "میلاد عمرانلو" سرپرست گروه آوازی تهران از سوی نهمین دوره فستیوال کر سوچی روسیه تبریک گفت.

اخبار پر بازدید