سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی

ارسال پیامک به ۱۶ هزار مؤسس مدارس غیردولتی برای ورود به سامانه دریافت تسهیلات

بیش از ۱۶ هزار نام کاربری و رمز ورود به سامانه دریافت تسهیلات، از طریق پیامک به مؤسسان مدارس، مراکز غیردولتی و آموزش از راه دور کشور ارسال شد.

موسسان مدارس غیردولتی به کمک دانش‌آموزان استثنایی بیایند/وجود ۱۶۰۰ مدرسه استثنایی در کشور

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه از ۱۶۰۰ مدرسه استثنایی در کشور تنها ۱۸ مدرسه غیر دولتی است از موسسان مدارس غیردولتی خواست به کمک دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بیایند.

امروز دسترسی به آموزش با کیفیت شاخص مهم بوده است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت حرکت در مسیر توسعه پایدار، گفت: دسترسی به آموزش با کیفیت شاخصی مهم در جامعه کنونی محسوب می شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی:

13 هزار مرکز آموزشی در کشور فعالیت می کنند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: همه مراکز و آموزشگاه‌های علمی باید با مجوز و هماهنگی آموزش و پرورش در کشور فعالیت کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی خبر داد

برخورد قانونی با مراکز آموزشی غیرمجاز

رئیس سازمان مدارس ومراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: با آموزشگاه ها و مراکز آموزشی غیر مجاز که تبلیغات کاذب می کنند طبق قانون برخورد می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار