سالگرد شهدای ناجای خیابان پاسداران

با شهید کردن نیروهای مسلح نمی توان در کشور نفوذ کرد

فرمانده ناجا گفت: دشمن نمی‌تواند با شهید گرفتن از نیروهای مسلح در کشور نفوذ کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار