ساماندهی متکدیان

ساماندهی متکدیان در معابر و چهارراه های پر تردد مرکز شهر تهران آغاز شد

از سوی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با همکاری شهرداری منطقه 11؛ طرح ضربتی ساماندهی متکدیان در چهارراه ها و معابر پرتردد بخش مرکزی شهر تهران آغاز شده است.

موفقیت طرح ساماندهی متکدیان پایتخت در گرو همراهی مردم

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از لزوم همراهی مردم پایتخت در موفقیت طرح ساماندهی متکدیان پایتخت خبرداد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار