ساماندهی متکدیان پایتخت

موفقیت طرح ساماندهی متکدیان پایتخت در گرو همراهی مردم

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از لزوم همراهی مردم پایتخت در موفقیت طرح ساماندهی متکدیان پایتخت خبرداد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار