سایت دیپلماسی ایرانی

دیدار و گفتگو با رعنا کاظمی مهرآبادی

کتابفروشی آینده با همکاری نشر پارسه به مناسبت انتشار کتاب "دیپلماسی دیجیتال" جلسه دیدار و گفت و گویی با مترجم این اثر روز 14 اردیبهشت ماه در محل کانون زبان فارسی برگزار می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار