سخنگوی وزارت بهداشت

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر16خرداد ماه99؛

ابتلای 167156 نفر به کرونا/شناسایی 2886 مبتلای جدید/8134نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2886 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 15خرداد 99؛

ابتلای 164270 نفربه کرونا/ شناسایی ۳۵۷۴ بیمار جدید/ ۸۰۷۱ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۳۵۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹درکشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر14 خردادماه؛

ابتلای 160696نفر به کرونا/شناسایی ۳۱۳۴ بیمار جدید/8012نفرجان باحتند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 3 هزار و 134 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 13خرداد 99؛

ابتلای 157562نفر به کرونا/شناسایی ۳۱۱۷ مبتلای جدید/7942نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۳۱۱۷ مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا در کشور تا ظهر12خردادماه؛

ابتلای 154445 نفر به کرونا/ شناسایی 2979 بیمار جدید/7878نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ،2 هزار و 979 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 11خردادماه؛

ابتلای 151466 نفر به کرونا/ شناسایی 2516 بیمار جدید/7797نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2 هزار و 516 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ شناسایی شدند.

بازگشایی ٢۴ ساعته صحن‌های حرم مطهر رضوی

سخنگوی وزارت بهداشت از بازگشایی ٢۴ ساعته صحن‌های حرم مطهر رضوی خبر داد.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 10 خرداد ماه؛

ابتلای148950 نفر به کرونا/ شناسایی 2282مورد جدید/7734نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ٢٢٨٢ مورد جدید به بیماری کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 9خرداد ماه؛

ابتلای 146668نفربه کرونا/ شناسایی 2819 مبتلای جدید/7677 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2819 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 8 خرداد99؛

ابتلای 143849 نفر به کرونا/ شناسایی 2258 بیمار جدید/ 7627 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2258 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشورخبر داد و گفت:خوشبختانه تا امروز ۱۱۲ هزار و ۹۸۸ نفر از بیماران بهبود یافته‌اند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 7خردادماه ؛

ابتلای 141591 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۰۸۰ مورد جدید/7564 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2080 مورد جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر4 خرداد99؛

ابتلای 135701 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۱۸۰مبتلای جدید/۷۴۱۷ نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۱۸۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهرسوم خرداد ماه؛

ابتلای 133521نفر به کرونا/شناسایی 1869 مبتلای جدید/7359نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1869 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهردوم خردادماه؛

ابتلای 131652 نفربه کرونا/شناسایی 2311 مبتلای جدید/۷۳۰۰ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2311 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا در آخرین روز اردیبهشت 99؛

ابتلای 126949 نفر به کرونا/شناسایی 2346بیمار جدید/7183 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۴۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر30 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 124603نفر به کرونا/شناسایی 2111 مبتلای جدید/7119نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2111 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر29 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 122492نفر به کرونا/شناسایی 2294 مبتلای جدید/7057نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2294 مبتلای جدید به ویروس کروناشناسایی شدند و تعداد قربانیان این بیماری در کشور از 7 هزار نفر گذشت.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر27 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 118392نفر به کرونا/شناسایی 1757 بیمار جدید/6937نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز گذشته تا کنون 1757 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر26 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 116635نفر به کرونا/شناسایی 2102 مبتلای جدید/6902نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2102 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر25 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 114533 نفر به کرونا/شناسایی 1808موردجدید/6854نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 1808 مورد جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در کشورشناسایی شدند.

کیت‌ ایرانی تشخیص کرونا ⁩به ترکیه و آلمان صادر شد

سخنگوی وزارت بهداشت از صادرات کیت‌های تشخیص کرونا ⁩ساخت کشورمان به ترکیه و آلمان خبر داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر23 اردیبهشت ماه؛

ابتلای ۱۱۰۷۶۷ نفربه کرونا/شناسایی  ۱۴۸۱ بیمار جدید/ ۶۷۳۳ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1481 مبتلای جدید به ویروس کرونا در کشور شناسایی شد.

سخنگوی وزارت بهداشت خبرداد؛

ورود پنجمین محموله کمکی تجهیزات حفاظتی یونیسف به کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از ورود پنجمین محموله کمکی کرونا از سوی یونیسف و با حمایت مالی دولت ژاپن به ایران خبر داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر22 اردیبهشت ماه؛

ابتلای ۱۰۹۲۸۶ نفربه کرونا/ شناسایی  ۱۶۸۳ بیمار جدید/۶۶۸۵ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۸۳ مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد.

واکنش وزارت بهداشت به اخراج متخصص بیهوشی از پرواز

سخنگوی وزارت بهداشت به موضوع اخراج یک متخصص بیهوشی از پرواز تهران ـ بوشهر واکنش نشان داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر21 اردیبهشت ماه؛

ابتلای ۱۰۷۶۰۳ نفر به کرونا/شناسایی ۱۳۸۳ مبتلای جدید/ ۶۶۴۰ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1383 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر20 اردیبهشت ماه؛

ابتلای ۱۰۶۲۲۰ نفربه کرونا/ شناسایی۱۵۲۹ مبتلای جدید/۶۵۸۹ نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1529 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار