سردار علیرضا جهانگیری

مهارت‌افزایی سربازان نیروی انتظامی از اولویت‌های ناجا

جانشین معاون تربیت و آموزش ناجا گفت: آموزش‌هایی که سربازان در دوره‌ها فرار می‌گیرند،تصنعی و نمایشی نیست و در راستای تامین نظم و امنیت کشور است. لذا مهارت‌افزایی سربازان نیروی انتظامی از اولویت‌های ناجا به شمار می آید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار