سرقت از اتباع خارجی

سارقی که با تجهیزات پلیس از اتباع خارجی سرقت می‌کرد دستگیر شد

سارق مأمور نمایی که با استفاده از تجهیزات پلیسی از اتباع خارجی سرقت می‌کرد، دستگیر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار