سرمشق

سرمشق؛ در کمتر سه ماه به چاپ ششم رسید

کتاب خاطرات کوتاه از زندگی شهید محسن حججی با عنوان سرمشق به چاپ سوم رسید.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی:

دانشجویان مکتب عاشورا را سرمشق فعالیت های خود قرار دهند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مکتب عاشورا را بهترین سرمشق برای فعالیت های دانشجویان معرفی کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار