سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

سرپرست امور بین‌‌‌‌‌الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد

با حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، سرپرست امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد.

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حکمی ازسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد.

اولین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برنامه استراتژیک خود را ارائه داد

در جلسه‌ی شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده دندانپزشکی به عنوان اولین دانشکده، برنامه استراتژیک خود را ارائه داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی درگفتگوی اختصاصی با ایسکانیوز:

پس از تجمیع، هزینه ها به سمت تعادل میان منابع و مصارف پیش رفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت:پیش از تجمیع واحدهای پزشکی تهران، کلاس های درسی و آموزشی در دانشکده ها آن طور که باید به سوی برنامه های مدون دانشگاهی پیش نمی رفتند به طوری که دانشکده ها برای خودشان برنامه ریزی می کردند، اما در حال حاضر شورای آموزشی دانشگاه تشکیل شده است، این شورا برای این 8 دانشکده ، برنامه ریزی های آموزشی را انجام می دهد.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد

دکتر ابطحی طی حکمی سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را منصوب کرد.

همراه با ایسکانیوز در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات:

هم افزایی امکانات با تجمیع دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و علوم دارویی محقق شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت:تجمیع دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و علوم دارویی یک هم افزایی در امکانات است به این معنی که  این سه دانشکده که به صورت مجزا باحدود 69 رشته کار می کردند که در حال حاضر به صورت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران تجمیع شدند و امکاناتشان را به یکدیگر انتقال می دهند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار