سرپرست معاونت سما واحد اردبیل

سرپرست معاونت سما واحد اردبیل مطرح کرد؛

تبیین چشم انداز 1400 معاونت سما دانشگاه آزاد واحد اردبیل

سرپرست معاونت سما واحد اردبیل گفت: کشورها به منظور داشتن چشم انداز بهتر به برنامه ریزی های طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت روی می آورند تا توسعه آنها را شفاف تر کند .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار