سریال خود ما هستیم

در فرآیند سقوط نه خرم‌سلطان نقش دارد و نه فاطماگل/ فراتر از یک گزارش، فراتر از تن فروشی

وقتی امری توصیف می‌شود یا رویداد و حادثه‌ای روایت می‌شود، رسم بر این است که بپذیریم و بدانیم که مخاطب این روایت توده‌های مردمی هستند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار