سعید حبیبا دانشگاه تهران

با حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران؛

معاون جدید دانشگاه تهران منصوب شد

رئیس دانشگاه تهران در حکمی معاون جدید و رئیس سازمان خدمات دانشجویی این دانشگاه را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار