سعید یزدیان

مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم مطرح کرد؛

اثرگذاری تأمین خوابگاه دانشجویی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تأمین خوابگاه برای دانشجویان را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت تحصیلی آنان مؤثر دانست.

تامین خوابگاه برای دانشجویان درکاهش آسیب‌‌‌‌های اجتماعی موثر است

مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم تامین خوابگاه برای دانشجویان را درکاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء کیفیت تحصیلی دانشجویان موثر برشمرد.

به میزبانی دانشگاه آزاد واحد قم:

کمیسیون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر استان برگزار شد

کمیسیون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر استان با حضور دستگاههای اجرایی استان قم به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار