سنجش مقاومت روکش آسفالت

از سوی محققان دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت

ابداع روشی دقیق برای سنجش مقاومت روکش آسفالت

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ابداع روشی دقیق برای سنجش مقاومت روکش آسفالت شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار