سند پذیرش مرکز آزمون

منابع مالی صندوق رفاه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بررسی می‌شود

مدیرکل صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: منابع صندوق رفاه واحدهای این دانشگاه بررسی می شود و درحال حاضر هیچ یک از صندوق ها منابع مالی مصرف نشده ندارند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار