سوء استفاده از کودکان کار

از کنارمان بی تفاوت عبور نکنید لطفا/ خوب نگاهم کنید ؛ من فقط یک کودک کارم

همین حوالی هستند. سر همه خیابان‌ها و چهارراه‌ها. کنار هر پمپ بنزین و پشت هر چراغ قرمز .گاهی با دیدنشان غمگین شده‌ایم و گاه عصبی؛ غمگین به دلیل غم و اظطراب پنهانی که در نگاهشان موج می زند و عصبی به خاطر سماجت و پیگیری‌ های خستگی ناپذیرشان .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار