سوسن طاقدیس

«خدایا...خدایا!» توسط نشر کتاب نیستان منتشر شد

آخرین اثر مرحوم سوسن طاقدیس در کتابفروشی‌ها

نیایش‌های کودکانه سوسن طاقدیس با عنوان «خدایا...خدایا!» توسط نشر کتاب نیستان منتشر شده که این اثر آخرین کتاب آن مرحوم است.

داستان مورچه های «طاقدیس»، انگلیسی شد

کتاب «یکی بود» نوشته‌ سوسن طاقدیس با تصویرگری ندا عظیمی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

سوسن طاقدیس داستانی عاشقانه نوشت

سوسن طاقدیس، نویسنده نوجوان از پایان نگارش داستانی عاشقانه با عنوان «دره کولی‌کُش» خبر داد.

داستان دوستی در «ده پرنده‌ زرد و سبز و آبی» منتشر شد

«ده پرنده‌ زرد و سبز و آبی» عنوان داستانی است از سوسن طاقدیس که به مفاهیم دوستی،‌ همکاری و تاثیرهای کار گروهی می‌پردازد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار