سید حمید خوئی

چرا داروسازان جوان به فکر مهاجرت افتاده اند؟

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: متأسفانه یک سیاست بلندمدت دارویی که مدیران دانشگاه و صنعت دارو بتوانند مطابق آن برنامه های کاری خود را تعیین کنند در کشور وجود ندارد.

ناباروری ۱۵ تا ۲۰ درصدی زوج‌هایی که در سن باروری هستند

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت: در ایران آمارهای غیررسمی حکایت از ناباروری 15 تا 20 درصد از زوج‌هایی دارد که در سن باروری هستند و قصد فرزنددار شدن دارند ولی به این هدف نمی‌رسند مگر در فرآیند درمان قرار گیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت و گو با ایسکانیوز؛

دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی یکی از منابع تولید دارو در کشور است

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از منابع تولید دارو در کشور است، یعنی دانشکده دارویی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، طی سال های اخیر سهم قابل توجی در تامین نیروی انسانی داروسازی را عهده دار بوده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران:

جفای طرح تحول سلامت به داروسازان/حال صنعت داروسازی ایران اصلا خوب نیست

رئیس انجمن دارو سازان تهران گفت: حال صنعت داروسازی ایران اصلا خوب نیست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار