شام عروسی

شامِ عروسی سردار به اندازه ۱۰۰ نفر کم آمد

خبر عروسی‌ حسن بین بچه‌های هیئت پیچیده بود و بعد از دعای کمیل، همه‌شان با دعوت و بی دعوت، آمده بودند شام عروسی حسن مقدم را بخورند. آنقدر که غذا به اندازه‌ صد نفر کم آمده بود.

«شب» روی صحنه می رود

ابراهیم وحیدزاده شب را به صحنه مى آورد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار