شبکه انرژی خزر

توجه به اقتصاد پروژه برای صادرات گاز ضروری است

مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به گزینه های صادرات گاز ایران تصریح کرد:‌ برای صادرات گاز باید به اقتصاد پروژه توجه داشته باشیم.

شبکه انرژی خزر مشارکت ٣٠ کشور در حوزه صادرات برق را به دنبال دارد

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که شبکه انرژی خزر از جمله مکانیزمهای نوین همکاری انرژی در منطقه خواهد بود، اظهارکرد: چنانچه چهار کشور ایران، قطر، ترکمنستان و روسیه در این طرح مشارکت کنند ٣٠ کشور در بازار برق مشارکت خواهند داشت.

ایران و موسسه پترواسکاتلند تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامه سه جانبه میان بخش خصوصی، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقاتی پترواسکاتلند به منظور مطالعه همگرایی انرژی حوزه خزر امضا شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار