شرایط نگهداری مواد غذایی

آسیاب به نوبت/بوفه داران مدارس باید کارت بهداشت داشته باشند

 مسئول بهداشت و محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات گفت: : اشخاصی که بوفه‌های مدارس را مدیریت می‌کنند باید قبل از آغاز فصل بازگشایی مدارس کارت بهداشت و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی خود را از وزارت بهداشت کسب نمایند در غیر این‌ صورت اجازه فعالیت در این زمینه را نداشته و در صورت رؤیت بازرسین بهداشت، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار