ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی

تا مشارکت مردم نباشد حل مشکل سلامت سخت تر می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: درسمپوزیوم خودمراقبتی پژوهشگران، مردم و مسئولان  مخاطبان ما هستند و انتظار داریم با برگزاری این همایش باعث ارتقا آگاهی سلامت جامعه شویم .

تاثیر رعایت عدالت در تخصیص منابع در روند خودمراقبتی

سرپرست آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت: باید به عدالت در تخصیص منابع توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که  می تواند در جهت ارتقا سلامت موثر و مفید واقع شود.

دکتر زهرا خزاعی پور:

خودمراقبتی هُنری است که همه مردم باید به آن آگاه باشند

معاونت اجتماعی فرهنگی، دبیر علمی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار گفت: آموزش اصول خودمراقبتی در جامعه، مانع بروز بیماری ها و باعث ارتقا سطح سلامت مردم می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار