شناور شدن ساعات کاری ادارات دولتی

ابلاغ شناورشدن ساعت کار ادارات تا ساعتی دیگر

استاندار تهران در خصوص شناور شدن ساعات کاری ادارات دولتی توضیحاتی داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار