شهرک های علمی

پذیرش قرارداد زمین شهرک های علمی به عنوان وثیقه تسهیلات

بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی بپذیرند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار