شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان به 22 منطقه شهرداری ابلاغ شده است

با صدور بخشنامه ای از جانب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ویرایش جدید پنج مبحث از مجموعه مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان به مناطق 22 گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار