شورای دموکراتیک سوریه

پس از شکست های پی در پی تروریست ها اعلام شد؛

تمایل شورای دموکراتیک سوریه برای صلح با دولت

شورای دموکراتیک سوریه با انتشار بیانیه ای با استقبال از گفت وگوهای دوجانبه با دولت سوریه بر ارائه نقشه ای جامع برای حصول صلحی پایدار تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار