ضاحی خلفان

تعهد یک مقام اماراتی برای سکوت درباره یمن

معاون سابق رئیس پلیس دبی که پس از انتشار رشته‌ توئیتی علیه یمن جنجال به پا کرد، گفته متعهد شده که دیگر درباره یمن توییت نکند.

ضاحی خلفان: هادی محور بحران یمن است

ضاحی خلفان معاون رئیس پلیس دبی درتوئیت خود با تاکید براینکه تغییر عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن به نفع امنیت یمن ومنطقه است،نوشت: هادی محور بحران یمن است ونباید با نادانی های خود منطقه را معطل سازد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار