ضد جلبک

ساخت دستگاه ضد جلبک توسط دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، به منظور کمک به صنعت دریانوردی کشور، موفق به ساخت دستگاه ضد جلبک شدند.

در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه شد؛

ساخت دستگاه ضد جلبک از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان مخترع دانشگاه آزاد اسلامی به منظور کمک صنعت دریانوردی کشور موفق به ساخت دستگاه ضد جلبک شدند .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار