طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضائیه

لزوم اثرگذاری دستگاه قضا در تصویب قوانین

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بر لزوم اثرگذاری بیشتر این دستگاه در تصویب قوانین حقوقی و قضایی کشور تأکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار