طیف‌سنج‌

با ساخت یک طیف‌سنج جرمی صورت گرفت

تشخیص مواد مخدر در کمتر از 2 ثانیه

محققان چینی موفق به ساخت دستگاهی شدند که می‌تواند مواد مخدر را در کمتر از 2 ثانیه تشخیص دهند.

نانوحسگری حاوی نقاط کوانتومی برای تشخیص مواد منفجره

پژوهشگران کانادایی موفق به ساخت حسگری با استفاده از نقاط کوانتومی سیلیکونی شدند. این حسگر ارزان قیمت به‌صورت نوار کاغذی بوده و می‌تواند وجود TNT را شناسایی کند.

کوبا اولین میزبان خارجی طیف‌سنج تحرک یونی

شرکت دانش‌بنیان طیف آزمون اسپادانا سازنده‌ی دستگاه طیف‌سنج تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا در دو مدل CD-1400 و CD-1500 است که تاکنون یک نمونه از این محصول را به ارزش 200 میلیون تومان به کوبا صادر کرده و مذاکره برای صادرات بیشتر این محصول نیز در حال انجام است.

مرتفع شدن چالش واردات تجهیزات طیف‌سنج تحرک یونی

یک شرکت داخلی در عرصه تحقیق، طراحی و ساخت انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی؛ مدعی است که دستگاهی با عنوان طیف سنج تحرک یونی با منبع یونیزاسیون طراحی کرده که قابل استفاده در اندازه گیری کیفی و کمی مقادیر کم و ترکیبات فرار و نیمه فرار است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار