عبدالرضا بابایی

احمدی در پنجمین جلسه شورای معاونین سما استان مازندران:

گسستگی میان دانشگاه و صنعت در مهارت آموزی دانشجویان مؤثر است

رئیس دانشگاه آزاد واحد نور گفت: مشکل اساسی که دانشگاه و صنعت را از هم جدا کرده، موجب شده که دانشجویان در امور مهارتی و عمومی مربوط به صنعت اطلاعات بسیار کم و مهارت اندکی در رشته‌های خود داشته باشند.

فرماندار شهرستان کرمان منصوب شد

وزیر کشور در حکمی علی بابایی راینی را به سمت فرماندار شهرستان کرمان در استان کرمان منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار