عضو شورای عالی استان‌ها

انتخابات شورای عالی استان‌ها باطل شد

به گفته عضو شورای عالی استان ها انتخابات شورای عالی استانها از سوی وزارت کشور باطل شد.

توهین و حمله عضو شورای عالی استان‌ها به خبرنگاران

همزمان با روز خبرنگار محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها بابت نشر صحبت‌های خود در اجلاس قبلی به خبرنگاران توهین کرده و به آنها حمله‌ور شد.

دستاورد شورای شهر تهران به غیر از نامگذاری چند کوچه چیست؟

عضو شورای عالی استان‌ها ضمن انتقاد به عملکرد رئیس شورای عالی گفت: در شورای شهر تهران چه دستاوردی به غیر از نامگذاری چند کوچه و خیابان داشته‌اید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار