علی اکبر موسوی موحدی

دانشگاه تهران با کشورهای عضو اکو تفاهمنامه امضا کرد

دانشگاه تهران با هدف حمایت از احیای تمدن و علوم اسلامی با کشورهای عضو اکو تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

امضا تفاهم نامه دانشگاه تهران با کشورهای عضو اکو

دانشگاه تهران در حمایت از احیای تمدن و علوم اسلامی، با کشورهای عضو اکو تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار