علی اکبر ولایتی

دکتر علی اکبر ولایتی، پزشک و سیاستمدار ایرانی، رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است.