علیرضا عسکری

مؤسسه ثبت‌شده‌ای تحت عنوان «کلینیک زیبایی» در وزارت بهداشت نداریم

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با بیان اینکه هیچ مؤسسه ثبت‌شده‌ای تحت عنوان کلینیک زیبایی در وزارت بهداشت نداریم، گفت:‌ با دخالت افراد غیرمجاز در این حوزه مطابق قانون برخورد می‌شود.

پیشگیری از بروز مجدد خطا باثبت وقایع ناخواسته حیات در بیمارستان ها

مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: اعتباربخشی در بیمارستان ها بدون وقفه و طی بازدید های مدوام انجام می شود، همچنین، مدیریت، فناوری و استفاده از اطلاعات سلامت در اعتباربخشی محوریت اصلی نسل چهارم اعتباربخشی است.

ثبت نام گاوبندی در فهرست میراث معنوی کشور

علیرضا عسکری چاوردی، سرپرست کاوش تل پرگو گفت: تحقیقات باستان شناسی در 8 محوطه باستانی واقع در همجوار هم در بندر پارسیان نشان می دهد که احتمالا شهری باستانی از دوره ایران باستان در این منطقه وجود داشته است و می تواند گاوبندی باستان باشد .

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت:

در حوزه تبلیغات برای جذب گردشگر ضعف ‌های زیادی داریم

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در زمینه تبلیغات جهت جذب گردشگر ضعف‌های زیادی داریم، گفت: صنعت توریسم سلامت در کشور ما بیمار است و همه باید دست به دست هم دهیم تا این موضوع بهبود یابد.

پیشنهادات تجدید ارزیابی دارایی ها

علیرضا عسکری مارانی، مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران درباره شرکت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی ها پیشنهاداتی داد و گفت: افزایش سرمایه از این محل نباید مشمول مالیات شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار