عملکرد حمایتی

عملکرد حمایتی سازمان سینمایی از جشنواره یاس و ستاد صیانت اعلام شد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عملکرد حمایتی سازمان سینمایی از جشنواره یاس و ستاد صیانت به تفکیک از سال 1390 تا 1396 منتشر شد.

عملکرد حمایتی سازمان سینمایی تا سال 96 اعلام شد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ادامه  لیست  عملکرد حمایتی  از سایر موسسات به تفکیک از سال 1387 تا 1396 منتشر شد.

سازمان سینمایی بخش دیگری از بودجه اش را شفاف سازی کرد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ادامه جزئیات بودجه سازمان سینمایی و لیست حمایت از موسسات زیر مجموعه به تفکیک از سال 1392 تا 1396 منتشر شد.

سازمان سینمایی بخش دیگری از پرداخت‌های خود را شفاف کرد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بخش دیگری از لیست  عملکرد حمایتی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری  به تفکیک از سال 1387 تا 1396 منتشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار