عکس مستند

  • روزهای سخت ستایش

    عکس| منیره فریدونیان

    روزهای سخت ستایش

    ستایش ۲۱ ساله به همراه دخترش خورشید ۷ ساله و مصطفی پسرش ۴ ساله این روزها زندگی سختی را در محیط یک انبار در اطراف شهر تهران پشت سر میگذارد. همسر ستایش ۲ سال پیش فوت می‌کند و زندگی همسر و دو فرزندش را در سختی زیادی فرو می‌برد. نبود سرپناه مناسب و امن باعث شده که ستایش همراه دیگر زنان منطقه نتواند برای کشاورزی سر زمین برود و از حداقل درآمد برخوردار شود. زندگی ستایش توسط کمک همسایه ها و اهالی محل به سختی می‌گذرد.