فرزاد ستاری اردبیلی

اختراع جدید از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

کیت تشخیصی نوع و دوز شیمی درمانی موثر بر سلولها و بافت های سلولی توسط محققین واحد اردبیل به ثبت رسید.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل

مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری واحد اردبیل با حضور رئیس واحد، معاونان و مدیران دانشگاه برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار