فرهنگ سازی

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی:

ظرفیت ابزارهای رسانه‌ای نوین در امر فرهنگ‌سازی مغفول مانده است

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در استفاده از ظرفیت ابزارهای رسانه‌ای نوین ضعیف عمل کرده‌ایم به طوری ۷۰‌درصد مدیریت رسانه‌های کشور در اختیار افرادی قرار دارد که مبانی فرهنگی غربی معتقد هستند.

ترویج فرهنگ با تصویب قانون و تغییرات ساختار به وجود می‌آید

دبیر انجمن‌علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت: برای مسائلی مانند قتل‌های انجام شده در ماه‌های گذشته، فرهنگ‌سازی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع آن باشد؛ بنابراین باید قانونی مرتبط با آن تصوب شود تا به صورت اساسی از بین برود.

ستاری مطرح کرد؛

ایجاد ناحیه نوآوری در دانشگاه های بزرگ کشور

معاون علمی و فناوری گفت: دانشگاه های تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و ... در حال پیاده سازی و ایجاد ناحیه نوآوری همچون ناحیه نوآوری شریف هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی:

امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت فرهنگی جامعه است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مهمترین اولویت امر به معروف و نهی از منکر، یادآوری آن در جامعه است، با فرهنگ سازی می‌توانیم این واجب شرعی را پیاده سازی کنیم.