فصل وصل

با همت بسیج دانشجویی؛

برگزاری سلسله جلسات " فصل وصل " در دانشگاه آزاد تهران مرکزی

با همت بسیج دانشجویی سلسله جلسات" فصل وصل" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می شود.

وزیر بهداشت به تماشای یک تئاتر نشست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تماشای نمایش «فصل وصل» رفت و آن را کاری تاثیرگذار دانست و تماشای آن را به نوجوانان و جوانان توصیه کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار