فوق تخصص جراحی توراکس

فقط یک درصد از مرگها به مرگ مغزی منجر می شود/ اهدای عضو نیاز به فرهنگ سازی دارد

فوق تخصص جراحی توراکس و رئیس اهدای عضو دانشگاه شهید بهشتی گفت :ثبت نام کارت توسط فرد و عضو شدن او در خانواده اهدای عضو و موافقت با اهدای عضو باعث ترویج فرهنگ پیوند اعضای عضو می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار