قاسم مقیمی

تاکید دو عضو شورای شهر شیراز بر انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر

دو عضو شورای شهر شیراز خواستار تسریع در انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار