قانون ملی فضا

ناظرمجلس در شورای عالی فضایی کشور:

قانون ملی فضا تدوین می‌شود

ناظرمجلس در شورای عالی فضایی کشور با اشاره به اینکه یکی از کمبودهای مهم کشور در حوزه فضایی عدم وجود قانون ملی فضا است، گفت: این قانون ملی در حال تدوین بوده و بسیاری از کارهای مربوط به آن نیز انجام شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار